Fort St Angelo
Navigate Up
Sign In

Fort St Angelo


Location: Fort St Angelo , Birgu

​​
Along the years, whoever gained control of Fort St Angelo would be in a position to rule the Maltese islands because of its strategic place on a hillock where it dominates the Grand Harbour. In fact, the fort attracted the attention of several rulers since antiquity. By 1274, the site was known as Castrum Maris and it contained two enclosures, each demarcated by an enceinte stiffened with round towers at regular intervals. After the arrival of the Order of St John in Malta in 1530, the military structure was named Fort St Angelo and it became part of the knight’s headquarters until their transfer to Valletta in 1571. Between 1530 and 1558, it served as the Grand Masters residence. The knights renovated the building by constructing a series of artillery platforms. This marked the introduction of the bastioned system of defence into the Maltese Islands. Fort St Angelo had a major role during the Great Siege of 1565. In 1608 the famous painter Caravaggio, who was convicted of injuring a knight in a brawl, was imprisoned at St Angelo. In 1687, the Flemish military engineer Don Carlos De Grunenberg came with the idea of constructing four gun batteries on the side of the fort facing the entrance to the Grand Harbour, thus upgrading the fort into a coastal fortification. During the French blockade of 1798, the fort served as headquarters of the French Army. In 1800 the fort passed in the hands of the British Army who remained therein until 1906 when the site was transferred to the Royal Navy and subsequently renamed HMS Egmont in 1912 and HMS St Angelo in 1933. The fort suffered extensive damages during the Second World War as it suffered 69 direct hits between 1940 and 1943. In 1979, the last foreign military forces in Malta marched out of its towering walls. Recently, Fort St Angelo was restored and is opened to the public on a daily basis. In collaboration with Kottonera Foundation.
 
Matul is-snin, kull min kiseb il-kontroll tal-Forti Sant’Anġlu kien ikun f’pożizzjoni li jmexxi l-gżejjer Maltin minħabba l-post strateġiku tiegħu fuq it-tarf tal-peniżola tal-Birgu fejn jiddomina l-Port il-Kbir. Fil-fatt, il-forti ġibed l-attenzjoni ta' diversi qawwiet sa mill-antikità. Sal-1274, is-sit kien magħruf bħala Castrum Maris u kien fih żewġ sezzjonijiet, kull wieħed demarkat minn enceinte imsaħħaħ b'torrijiet tondi f'intervalli regolari. Wara l-wasla tal-Ordni ta' San Ġwann f'Malta fl-1530, l-istruttura militari kienet imsemmija Forti Sant'Anġlu u din saret parti mill-kwartieri ġenerali tal-kavallieri sa kemm imxew lejn il-Belt Valletta fl-1571. Bejn l-1530 u l-1558, serva bħala r-residenza tal-Gran Mastri. Il-kavallieri rranġaw il-bini billi bnew serje ta’ pjattaformi tal-artillerija. Dan immarka l-introduzzjoni tas-sistema tal-ibbastjunar fid-difiża fil-gżejjer Maltin. Il-Forti Sant’Anġlu kellu rwol ewlieni matul l-Assedju l-Kbir tal-1565. Fl-1608 il-pittur famuż Caravaggio li nstab ħati li weġġa’ kavallier f’taqbida, kien il-ħabs f’Sant’Anġlu. Fl-1687, l-inġinier militari Fjamming Carlos De Grunenberg ġie bl-idea li jibni erba' batteriji  b’kanuni fuq il-ġenb tal-forti li jħarsu lejn l-entratura tal-Port il-Kbir. B’hekk il-forti saret fortifikazzjoni kostali. Matul l-imblokk Franċiż tal-1798, il-forti serva bħala l-kwartieri ġenerali tal-Armata Franċiża. Fl-1800 il-forti għadda f’idejn l-Armata l-Ingliża li baqgħu hemm sal-1906 meta s-sit għadda f’idejn il-Flotta Rjali u ġie msemmi HMS Egmont fl-1912 u HMS St Angelo fl-1933. Il-forti sofra ħsarat estensivi matul it-Tieni Gwerra Dinjija  peress li bejn l-1940 u l-1943 ntlaqat direttament għal 69 darba. Fl-1979, l-aħħar forzi militari barranin f’Malta ħarġu minn dan il-post. Riċentament, il-Forti Sant’Anġlu ġie rrestawrat u llum miftuħ għall-pubbliku kuljum. B’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera.