St James Cavalier
Navigate Up
Sign In

St James Cavalier


Location: St. James Cavalier, Birgu

​​
The St. James Cavalier was planned to be built in 1588, but the work was suspended. The construction of the Cavalier then started in 1723 and it was completed in 1730. St. James Cavalier fell under the responsibility of the Knights of the Langue of Auvergne and the Knights from Genoa in case of a siege. Its guns protected the areas known as Xewkija Bay, San Salvatore Hill in Kalkara, and a small section of the Santa Margherita and the Cottonera Lines in Cospicua. During air raids in the Second World War, the people living in Birgu used to take shelter in the tunnels underneath this Cavalier.
 
Il-Kavallier ta’ San Ġakbu kien ippjanat li jinbena fl-1588 iżda x-xogħol ġie sospiż. Il-kostruzzjoni tal-Kavallier imbagħad bdiet fl-1723 u tlestiet fl-1730. Il-kavallier ta San Ġakbu waqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Kavallieri tal-Lingwa ta’ Auvergne u l-Kavallieri minn Ġenova f’każ li kien iseħħ Assedju. L-armament li kien hemm fih kienu jipproteġu ż-żoni magħrufa bħala l-Bajja tax-Xewkija, l-Għolja tas-Salvatur fil-Kalkara, u sezzjoni żgħira ta’ Santa Margerita u l-Kottonera lines f’Bormla. Matul it-Tieni Gwerra Dinjija, waqt l-attakki mill-ajru, n-nies tal-Birgu kienu jidħlu jistkennu fil-mini li hemm taħt dan il-Kavallier.