The Inquisitor's Palace
Navigate Up
Sign In

The Inquisitor's Palace


Location: Inquisitor's Palace, Triq Il-Palazz Ta' L-Isqof, Birgu BRG 1023

​​
The Inquisitor’s Palace is one of the very few surviving buildings of its kind which was found all over Europe and South America in the early modern period. It was built in 1530 on the designs of architect Niccolò Flavari to house the Law Courts of the Order. In 1574, Mgr Pietro Dusina arrived in Malta to become the first general inquisitor and apostolic delegate of the Maltese Islands and was offered the unused palace as his official residence. Between the 16th and the 18th centuries several inquisitors made many alterations to the palace. The inquisitors all shared the same cultural values of Baroque Roman society and managed to transform the building into a typical Roman palace. Graffiti made by prisoners can still be seen in some of the cells. During the French occupation, the inquisition was abolished, and the Inquisitor’s Palace was used by high-ranking officials whilst during the British period, it was turned into a military hospital and later used as a mess house. Today it is the only Inquisitor’s Palace in the world that is still open to the public. At the Inquisitor’s Palace one finds a collection on display that portrays the salient aspects of Malta’s urban religious culture focusing particularly on the early modern period and the impact of the Inquisition on Maltese societies through the centuries. In collaboration with Kottonera Foundation.
 
Il-Palazz tal-Inkwiżitur huwa wieħed mill-ftit binjiet tat-tip tiegħu li nstabu madwar l-Ewropa u l-Amerika t’Isfel fil-bidu tal-perjodu modern li baqgħu intatti. Il-Palazz tal-Inkwiżitur inbena fl-1530 fuq id-disinji tal-perit Niccolò Flavari biex isservi bħala l-qorti tal-Ordni. Fl-1574, Mons Pietro Dusina wasal Malta biex isir l-ewwel inkwiżitur ġenerali u delegat appostoliku tal-Gżejjer Maltin u ġie offrut il-palazz bħala r-residenza uffiċjali tiegħu. Bejn is-seklu 16 u s-seklu 18, diversi inkwiżituri għamlu ħafna tibdiliet fil-palazz. L-inkwiżituri kellhom kollha l-istess valuri kulturali tas-soċjetà Rumana Barokka u rnexxielhom ibiddlu l-bini f’palazz tipiku Ruman. F’uħud miċ-ċellel wieħed għadu jista’ jara l-graffiti li kienu jsiru mil-priġunieri. Matul l-okkupazzjoni Franċiża, l-inkwiżizzjoni ġiet abolita, u l-Palazz tal-Inkwiżitur intuża minn uffiċjali ta’ livell għoli, filwaqt li fiż-żmien l-Ingliżi ġie mibdul fi sptar militari u wara ntuża bħala mess house. Illum huwa l-uniku Palazz tal-Inkwiżitur fid-dinja li għadu miftuħ għall-pubbliku. Fil-Palazz tal-Inkwiżitur wieħed isib kollezzjoni għall-wiri li turi l-aspetti saljenti tal-kultura reliġjuża urbana ta’ Malta li tiffoka b’mod partikolari fil-bidu tal-perjodu modern u l-impatt tal-Inkwiżizzjoni fuq is-soċjetajiet Maltin matul is-sekli. B’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera.