Bir Mula Heritage (House Museum)
Navigate Up
Sign In

Bir Mula Heritage (House Museum)Location: 79 Triq Santa Margerita, Bormla

 
​​Bir Mula Heritage is a historical house located on St Margherita Hill in Bormla known also as Cospicua. In 1997 it was converted into a museum by the Vella family. The site rendered many artefacts amongst which a palaeolithic projectile, red ochre, chert tools, Neolithic sling stones, bones of animals and marine creatures forming part of the nutrition of the residents, stone works and pottery. The site and the building were uninterruptedly used since time immemorial. The oldest part, an old farmhouse, is over 1000 years old and was remodelled during the Arab period (870 - 1091). The house witnesses to the development of Maltese houses: from a rural farmhouse to a late 16th century urban palazzino. Most graffiti found on walls show ancient script, maritime symbols and vessels spanning from the Genoese period (12th - 14th century) till the 19th century. A unique graffito shows an Ottoman archer (Solak) who was on guard at the house during the Great Siege of 1565. Other graffiti link the house to the presence of the Knights Templar and the presence of Hospitaller Grand Masters (1530-1572). The use of the house for conspiracies led to the ransacking and setting on fire by the Napoleonic French (1798-1800). The different spaces and rooms were used for different purposes by the resident family and their servants. Myths linked to the house narrate events from the natural world and others linked to the paranormal: some of which were also caught on camera. In collaboration with Kottonera Foundation.
 
Bir Mula Heritage hi dar storika li tinsab fuq l-Għolja ta’ Santa Margerita, Bormla, magħrufa wkoll bħala Cospicua. Fl-1997 hi nbidlet f’mużew mill-Familja Vella. F’dan is-sit instabu bosta oġġetti fosthom ponta ta’ vleġġa/lanza minn żmien il-paleolitiku, okra ħamra, għodda magħmula mill-ħaġar, ġebel ta’ l-iżbandola miż-żmien neolitiku, għadam tal-bhejjem u frott tal-baħar li kienu jieklu r-residenti, xogħlijiet fil-ġebla u fuħħar. Is-sit u l-binja baqgħu abitati sa minn żminijiet imbiegħda. L-eqdem parti, ir-razzett, jgħodd aktar minn elf sena u kien irranġat fi żmien l-Għarab (870 - 1091). Id-dar hi xiehda tal-iżvilupp tad-djar Maltin: minn razzett fl-għelieqi għal palazz żgħir ta’ tmiem is-seklu sittax. Bosta graffiti minquxa fuq il-ħitan juru kitba qadima, simboli u opri tal-baħar li jifirxu minn żmien il-Ġenoiżi (sekli 12 - 14) sas-seklu dsatax. Graffit waħdani hu dak tal-arċier Ottoman (Solak) li kien jgħasses minn fuq id-dar tul l-Assedju l-Kbir tal-1565. Graffiti oħra jorbtu d-dar mal-Kavallieri Templari u l-Gran Mastri tal-Ordni Ospedallier (1530-1572). L-użu tad-dar għall-konfoffi wasslet ukoll biex id-dar tkun maħbuta u mogħtija n-nar mill-Franċiżi ta’ Napuljun (1798-1800). Il-kmamar u nħawi differenti tad-dar kienu jaqdu għanijiet differenti kemm għall-familja li tgħix fiha kif ukoll għal qaddejja tagħhom. Mad-dar hemm ukoll marbuta bosta ġrajjiet sew mid-dinja li naraw kif ukoll minn dik meqjusa li ma tidhirx: li wħud minnhom kienu wkoll maqbuda mill-kamera. B’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera.