Bormla Square
Navigate Up
Sign In

Bormla Square


Location: Bormla

​​In Bormla Square one finds the Monastery of St Therese where the nuns live in an enclosed convent. These nuns are also known as the nuns of St Margherite. Their church was consecrated on 28th October 1787 by Bishop Vincenzo Labini. The church was built similarly to the church in San Gwann t’Għuxa and it contains three altars. The construction of the church was completed in 1720 and then it was handed over to the nuns. In 1725, monk Anton Barbara and Fr Pietru Saliba wanted to start a conservatory for poor girls who had the desire to become nuns. On 9th November 1726 the first 7 women moved in the conservatory. In Bormla Square also resides the former President of Malta, his excellency Dr Ugo Mifsud Bonniċi. Ugo Mifsud Bonnici was born in Cospicua on 8th November 1932. He comes from a family of politicians as his father Carmelo Mifsud Bonniċi known as “il-Gross” was also a Maltese politician who served as minister. In 1966 Ugo Mifsud Bonniċi contested the General Election and was elected in the Maltese parliament. In 1987, he was appointed to the cabinet as Minister of Education. On 4th April 1994, Dr Ugo Mifsud Bonniċi became the 5th President of Malta. In collaboration with Kottonera Foundation.
 
Fil-Pjazza ta' Bormla wieħed isib il-Monasteru ta’ Santa Tereża fejn jgħixu s-sorijiet tal-klawsura. Dawn is-sorijiet huma magħrufa wkoll bħala s-sorijiet ta' Santa Margerita. Il-knisja tagħhom ġiet ikkonsagrata fit-28 ta' Ottubru 1787 mill-Isqof Vincenzo Labini. Il-knisja nbniet b’mod simili għall-knisja f’San Ġwann t’Għuxa u fiha tliet altari. Il-kostruzzjoni tal-knisja tlestiet fl-1720 u mbagħad ġiet mgħoddija lis-sorijiet. Fl-1725, il-patri Anton Barbara u Dun Pietru Saliba riedu jibdew konservatorju għal tfajliet foqra li kellhom ix-xewqa li jidħlu sorijied. Fid-9 ta' Novembru 1726 l-ewwel 7 nisa marru joqogħdu fil-konservatorju. Fi Pjazza Bormla joqgħod ukoll l-eks President ta’ Malta, l-eċċellenza tiegħu Dr Ugo Mifsud Bonniċi. Ugo Mifsud Bonnici twieled Bormla fit-8 ta' Novembru 1932. Huwa ġej minn familja ta' politiċi hekk kif missieru Carmelo Mifsud Bonniċi magħruf bħala “il-Gross” kien ukoll politiku Malti li serva bħala ministru. Fl-1966 Ugo Mifsud Bonniċi kkontesta l-Elezzjoni Ġenerali u ġie elett fil-parlament Malti. Fl-1987, ġie maħtur fil-kabinett bħala Ministru tal-Edukazzjoni. Fl-4 ta' April 1994, Dr Ugo Mifsud Bonniċi sar il-5 President ta' Malta. B’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera.