St. Joseph's Conservatory
Navigate Up
Sign In

St. Joseph's Conservatory


Location: Chapel of St Joseph, Triq San Gorg, Bormla

​​The Sisters of St. Joseph of the Apparition have been in Malta since 1842. The congregation of the Sisters of St. Joseph of the Apparition was founded by Saint Emily de Vialar who on her way to Algiers was shipwrecked in Malta. Saint Emily de Vialar saw this episode as a sign from God to establish her congregation here. She first opened a school in Vittoriosa, and soon after the sisters were called to take care of a Conservatory in Cospicua for orphans from the Cottonera district. In collaboration with Kottonera Foundation.
 
Is-Sorijiet ta’ San Ġużepp tal-Apparizzjoni ilhom Malta mill-1842. Santa Emilja ta’ Vialar li kienet il-fundatriċi tal-kongregazzjoni, waqt li kienet fuq bastiment fi triqitha lejn Alġeri inkaljat f’Malta. Santa Emilja ta’ Vialar rat dan l-episodju bħala sinjal minn Alla biex tistabbilixxi l-kongregazzjoni tagħha hawn. Hija fetħet skola fil-Birgu u ftit wara s-sorijiet ġew imsejħa biex jieħdu ħsieb Konservatorju f’Bormla għal tfal orfni li jgħixu fid-distrett tal-Kottonera. B’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera.