St Theresa's Church
Navigate Up
Sign In

St Theresa's Church


Location: St. Theresa Church, Fuq San L-Inkurunazzjoni, Bormla

​​
The Carmelites arrived in Malta in 1418 and built their first church and convent in the limits of Rabat. In 1625, the first community of the Discalced Carmelite Friars or as they were also known the Teresian Friars established their presence in Malta. Two years later, a temporary church was constructed whilst the building of the new church dedicated to St. Teresa of Jesus commenced. It is said that the church of St Teresa was the first church to be dedicated to the foundress of the Discalced Carmelites. The main altarpiece of the church which represents The Ecstasy of St Teresa was painted by Fra Lucas Garnier who was a Knight of the Order of St John. Fra Garnier also painted The Canvas of St Francis on a side altar. Another work of art which is found in St Theresa’s church is the altarpiece of Our Lady of Mount Carmel which is presumably the work of the famous painter Mattia Preti or of his Bottega. For many years, the Discalced Carmelites friars used to be buried in the crypt underneath the main presbytery. Later on, this custom was forbidden due to new regulations but in 2009 it was restored and 64 friars who were buried in the Santa Maria Addolorata cemetery in Paola were reburied in the Crypt Ossuary in the convent of St Teresa.In collaboration with Kottonera Foundation.
 
Il-Karmelitani waslu Malta fl-1418 u bnew l-ewwel knisja u kunvent tagħhom fil-limiti tar-Rabat. Fl-1625, l-ewwel komunità tal-Patrijiet Karmelitani Skalzi jew kif kienu magħrufa wkoll bħala l-Patrijiet Teresjani stabbilixxew il-preżenza tagħhom f’Malta. Sentejn wara, inbniet knisja temporanja waqt li beda l-bini tal-knisja l-ġdida ddedikata lil Santa Tereża ta’ Ġesù. Jingħad li l-knisja ta’ Santa Tereża kienet l-ewwel knisja li ġiet iddedikata lill-fundatriċi tal-Karmelitani Skalzi. L-artal ewlieni tal-knisja li jirrappreżenta l-Estasi ta’ Santa Tereża kien impitter minn Fra Lucas Garnier li kien Kavallier tal-Ordni ta’ San Ġwann. Fra Garnier pitter ukoll Il-Kanvas ta’ San Franġisk fuq artal fil-ġenb tal-knisja. Opra artistika oħra li tinstab fil-knisja ta’ Santa Tereża huwa l-artal tal-Madonna tal-Karmnu li huwa maħsub li hu x-xogħol tal-pittur famuż Mattia Preti jew tal-Bottega tiegħu. Għal bosta snin, il-patrijiet Karmelitani Skalzi kienu jiġu midfuna fil-kripta taħt il-presbiterju ewlieni. Aktar tard, din id-drawwa ġiet ipprojbita minħabba regolamenti ġodda iżda fl-2009 ġiet rintrodotta u 64 patri li kienu ġew midfuna fiċ-ċimiterju ta’ Santa Marija Addolorata f’Raħal Ġdid ġew midfuna mill-ġdid fil-Kripta Oswarja fil-kunvent ta’ Santa Tereża. B’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera.