4th September Square
Navigate Up
Sign In

4th September Square

 


Location: Triq Il -Vitorja, Isla.
​​
The 4th September Square located in the heart of Senglea where one finds various shops was named after an important date in Senglea’s history. 4th September marks the anniversary of the coronation of the patron saint of Senglea, the Maria Bambina. Ever since the statue of Maria Bambina existed the people of Senglea have turned to it with great devotion when they were facing difficult situations such as the plague. Hence there was always the desire to have the Maria Bambina crowned. Therefore, when in 1915 Mgr Mauro Caruana who had links with Senglea became Bishop of Malta, the people of Senglea asked him to mediate with the Vatican to have the Bambina crowned. However, since the First World War was taking place the request could not be presented to the Vatican. The request was then presented t​o the Vatican in the beginning of 1920 and the rescript of the coronation was issued by the Vatican on 25th April 1920. The date of the coronation was set for 4th September 1921 and Senglea started its preparations for the coronation which was conducted by Bishop Mauro Caruana. It was an extraordinary coronation that the people of Senglea never forgot as apart of naming a square to commemorate this date, the 4th September is still celebrated in Senglea every year. In collaboration with Kottonera Foundation.
 
Il-Pjazza 4 ta’ Settembru li tinsab fil-qalba tal-Isla u fejn wieħed isib diversi ħwienet kienet imsemmija hekk wara ġurnata importanti fl-istorja tal-Isla. L-4 ta' Settembru timmarka l-anniversarju tal-inkurunazzjoni tal-patruna tal-Isla, il-Marija Bambina. Minn mindu kienet teżisti l-istatwa tal-Marija Bambina n-nies tal-Isla dejjem daru lejha b’devozzjoni kbira kull meta kienu jiffaċċjaw sitwazzjonijiet diffiċli bħal pesta. Għalhekk dejjem kien hemm ix-xewqa li l-Marija Bambina tiġi nkurunata. Minħabba f’hekk meta fl-1915 Mons Mauro Caruana li kellu rabtiet mal-Isla sar Isqof ta' Malta, in-nies tal-Isla talbuh biex jagħmilha ta’ medjatur mal-Vatikan biex il-Bambina tiġi inkurunata. Madankollu, peress li dak iż-żmien kienet għaddejja l-Ewwel Gwerra Dinjija din it-talba ma setgħetx tiġi ppreżentata lill-Vatikan. It-talba mbagħad ġiet ippreżentata lill-Vatikan fil-bidu tal-1920 u r-risposta tal-Vatikan ħarġet fil-25 ta’ April 1920. Id-data tal-inkurunazzjoni ġiet stabbilita għall-4 ta’ Settembru 1921 u min hemm l-Isla bdiet it-tħejjijiet tagħha għall-ġurnata tal-inkurunazzjoni li kienet immexxija mill-Isqof Mauro Caruana. Kienet inkurunazzjoni straordinarja li n-nies tal-Isla qatt ma nsew u filfatt minbarra li ssemmiet pjazza biex titfakkar din id-data, l-4 ta’ Settembru għadha tiġi ċċelebrata fl-Isla kull sena. B’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera.