Bust of Juan Batista Azopardo
Navigate Up
Sign In

Bust of Juan Batista Azopardo

 

 
 


Location: San Giljan, L-Isla


​​
 Juan Batista Azopardo was born in Senglea on 19 February 1772. He was a Maltese privateer and military man who fought under the flags of Netherlands, Spain, and Argentina. When he was young, he studied naval architecture at the French arsenal in Toulon. Later, Azopardo served with the French and British fleets. He arrived in Rio de La Plata in the beginning of the 19th century. Azopardo served as second in command of the privateer frigate Dromedario with a letter of marque from Montevideo. He fought Dromedario with a letter of marque from Montevideo. He fought the British invasion of Buenos Aires. For his valor and gallantry, the Spanish Royal Government made him a Lieutenant Colonel of the Urban Militias. Azopardo fought in the Battle of San Nicolás and on 2 March 1811 his three faced a superior royalist navy with seven ships. His ships were captured, and he was wounded and made prisoner. When the revolution ended, he was freed and returned to Argentina where he was received as a hero. He was also given the post of Buenos Aires Harbour Master. Azopardo was given command of the brigantine General Belgrano to fight against the Brazilian naval forces. Then he returned to the post of Buenos Aires Harbour Master till his retirement. Juan Batista Azopardo died on 23rd October 1848 in Buenos Aires. In collaboration with Kottonera Foundation.

Juan Bautista Azopardo twieled fl-Isla fid-19 ta’ Frar 1772. Kien jadem fuq bastiment tal-gwerra u ġġieled taħt il-bnadar tal-Olanda, Spanja, u l-Arġentina. Meta kien għadu żgħir huwa studja l-arkitettura navali fit-tarzna Franċiża f'Toulon. Aktar tard, Azopardo serva fil-flotot Franċiżi u Ingliżi. Huwa wasal f'Rio de La Plata fil-bidu tas-seklu 19. Azopardo serva bħala uffiċjal sekond tal-frejgata Dromedario b'ittra ta' marka minn Montevideo. Huwa ġġieled kontra Dromedario b'ittra ta' marka minn Montevideo. Huwa issielet l-Invażjoni Brittanika ta' Buenos Aires. Bħala rikonoxximent għall-valur u l-galantrija tiegħu il-Gvern Rjali Spanjol għamilha Logutenent Kurunell tal-Milizzji Urbani. Azopardo ġġieled fil-Battalja ta' San Nikola u fit-2 ta' Marzu 1811 it-tliet vapuri tiegħu ffaċċjaw flotta navali superjuri b'seba' vapuri. Il-vapuri tiegħu nqabdu u huwa ndarab u nżamm priġunier. Meta r-rivoluzzjoni ntemmet huwa ġie meħlus u rritorna l-Arġentina fejn ġie milqugħ bħala eroj. Huwa ngħata wkoll il-kariga ta’ Kaptan tal-Port ta’ Buenos Aires. Azopardo ngħata l-kmand tal-Ġeneral Brigantin Belgrano biex jiġġieled kontra l-forzi navali Brażiljani. Imbagħad irritorna għall-kariga ta' Kaptan tal-Port ta' Buenos Aires sa meta irtira. Juan Bautista Azopardo miet fit-23 ta' Ottubru 1848 fi Buenos Aires.B’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera.