Hospice For the Elderly and Chapel
Navigate Up
Sign In

Hospice For the Elderly and Chapel


Location: Xatt Juan B. Azopardo, L-Isla

​​
In the 18th century, the Senglean Joseph Cornelio bought a large house which had a private oratory. When he and his wife passed away the house was inherited by their daughter Magdalene. On December 14, 1764 Magdalene and her husband Nicholas Dingli were blessed with the birth of their daughter Marianna. Unfortunately, on July 17, 1766 their daughter died. Eleven months later, Magdalene gave birth to another daughter also named Marianna. Four and a half years later, their only son was born. Sadly, he also died at a young age. Years later another tragedy hit the Dingli family as Marianna died at the age of 25 without leaving any children. Since Magdalene and Nicholas had no other children left to whom they could leave their wealth, they decided to turn their house into an ospizio for elderly and frail women. On September 3, 1819 the ospizio opened its doors and initially it could accommodate 6 women. The chapel inside the ospizio was dedicated to St Anne. It was established that 3 women had to be from Magdalene’s side whilst the other 3 had to be relatives of Nicholas. If there were no relatives then preference would go to women from Senglea or Siġġiewi where Nicholas’s relatives lived. On October 23rd, 1980 the building was demolished and by 1984 it was rebuilt. The new ospizio was named St Anne’s Home and it was inaugurated by Mgr Joseph Mercieca, Archbishop of Malta, on June 30, 1987.

Fis-seklu 18, is-Senglean Joseph Cornelio xtara dar kbira li kellha oratorju privat. Meta hu u martu mietu d-dar inwirtet minn binthom Magdalene. Fl-14 ta’ Diċembru 1764 Magdalena u żewġha Nicholas Dingli kellhom l-ewwel bint, Marianna. Sfortunatament, fis-17 ta’ Lulju 1766 it-tifla mietet. Ħdax-il xahar wara, Magdalene welldet tifla oħra li semmewha wkoll Marianna. Erba’ snin u nofs wara, twieled l-uniku iben tagħhom li wkoll miet ta’ età tenera. Snin wara, traġedja oħra laqtet lill-familja Dingli hekk kif Marianna mietet fl-età ta’ 25 sena mingħajr ma leħqet kellha tfal. Peress li Magdalene u Nicholas ma kienx fadalhom tfal oħra lil min setgħu jħallu ġidhom, iddeċidew li jibdlu d-dar tagħhom f’dar għal nisa anzjani u fraġli. Fit-3 ta’ Settembru 1819 id-dar fetħet il-bibien tagħha u fil-bidu setgħat takkomoda 6 nisa. Il-kappella ġewwa d-dar ġiet iddedikata lil Sant'Anna. Ġie stabbilit li 3 nisa kellhom ikunu min-naħa ta’ Magdalene filwaqt li t-3 l-oħra kellhom ikunu qraba ta’ Nicholas. Jekk ma jkunx hemm qraba tagħhom kellhom jiġu preferuti nisa mill-Isla jew is-Siġġiewi fejn kienu joqogħdu l-qraba ta’ Nicholas. Fit-23 ta’ Ottubru 1980 il-bini twaqqa’ u sal-1984 reġa’ nbena mill-ġdid. Id-dar il-ġdida ingħatat l-isem ta’ Dar Sant’Anna u ġiet inawgurata fit-30 ta’ Ġunju 1987 mill-Arċisqof ta’ Malta, Mons Ġużepp Mercieca.