Fort Ricasoli
Navigate Up
Sign In

Fort Ricasoli

Location: Fort Rikasoli, St. Rocco Street, Kalkara

​​
Fort Ricasoli was built in the 17th century by the Knights of St. John and it is the largest fort in Malta. The work to build the fort started in 1670 and was completed by 1698. Its original purpose was to safeguard the Grand Harbour along with Fort St. Elmo. It holds a promontory known as Gallows’ Point which was named after the execution of two slaves who tried to escape from the island. Fort Ricasoli has been on the tentative list of UNESCO World Heritage Sites since 1998, as part of the Knights' Fortifications around the Harbours of Malta. The Knights built Ricasoli because they feared an Ottoman attack, nevertheless it was also used by other colonizers.  In the late 18th century, Fort Ricasoli fought the French invasion; however, along with other forts it had to surrender to Napoleon. During the Maltese uprising and blockade which lasted two years from 1798 till 1800 the fort remained in the French hands and continuously fired at the Maltese insurgents’ in San Rocco Battery. Between the late 1820s and early 1830s it was used as a naval hospital until the Bighi hospital was opened. During the Cholera epidemic in 1837, patients who contracted the deadly disease were transferred to Ricasoli and were later buried within the nearby Wied Għammieq cemetery. In 1941, during World War 2 the fort was used to defend the Maltese islands from Italian and German attacks as it was equipped with guns which helped repel attacks on the Grand Harbour. In recent years Fort Ricasoli has attracted various film productions as it became a filming location for various films and serials such as the popular films Gladiator, Troy, Agora, and most recent the famous serial Game of Thrones. In collaboration with Kottonera Foundation.

Il-Forti Rikażli nbena fis-seklu 17 mill-Kavallieri ta’ San Ġwann u huwa l-akbar forti f’Malta. Ix-xogħol biex jinbena l-forti beda fl-1670 u tlesta sal-1698. L-iskop oriġinali tiegħu kien li jissalvagwardja l-Port il-Kbir flimkien mal-Forti Sant’Iermu. Għandu promontorju magħruf bħala Gallow’ Point li kien imsemmi wara l-eżekuzzjoni ta’ żewġ skjavi li ppruvaw jaħarbu mill-gżira. Fort Rikażli ilu fuq il-lista tentattiva tas-Siti tal-Wirt Dinji tal-UNESCO mill-1998, bħala parti mill-Fortifikazzjonijiet tal-Kavallieri madwar il-Portijiet ta’ Malta. Il-Kavallieri bnew Rikażli għax beżgħu minn attakk Ottoman, madankollu intuża wkoll minn kolonizzaturi oħra. Fl-aħħar tas-seklu 18, il-Forti Rikażli ġġieled l-invażjoni Franċiża; madankollu, flimkien ma fortizzi oħra kellha ċċedi lil Napuljun. Matul ir-rewwixta u l-imblokk Maltin li damu sentejn mill-1798 sal-1800 il-forti baqa’ f’idejn il-Franċiżi u spara kontinwament lejn l-insurġenti Maltin f’San Rocco Battery. Bejn l-aħħar tas-snin 1820 u l-bidu tas-snin 1830 intuża bħala sptar navali sakemm infetaħ l-isptar Bighi. Matul l-epidemija tal-Kolera fl-1837, pazjenti li kellhom il-marda fatali ġew trasferiti lejn Rikażli u wara ġew midfuna fiċ-ċimiterju fil-qrib ta’ Wied Għammieq. Fl-1941, matul it-Tieni Gwerra Dinjija l-forti ntuża biex jiddefendi l-gżejjer Maltin mill-attakki Taljani u Ġermaniżi peress li kien mgħammar b'armi tan-nar li għenu biex jirripellaw attakki fuq il-Port il-Kbir. Fis-snin riċenti l-Forti Rikażli ġibed diversi produzzjonijiet tal-films hekk kif sar post tal-iffilmjar għal diversi films u serje bħall-films popolari Gladiator, Troy, Agora, u l-aktar reċenti l-famuża serje Game of Thrones. B’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera.