Fort Rinella
Navigate Up
Sign In

Fort Rinella

Location: Fort Rinella, Kalkara

​Fort Rinella is a Victorian Battery which was built by the British between 1878 and 1886 and it is one of four coasted batteries that housed an Armstrong 100-ton gun. In fact, it contains one of two surviving Armstrong 100-ton guns. The Rinella Battery is paired with the Cambridge Battery in Sliema which used to contain another 100-ton Armstrong gun. However, this does no longer exist. The British felt the need to have these guns as a reaction to the Italians having in 1873 built the battleships Duilio and Dandalo with 22 inches of steel armour and four 100-ton Armstrong guns per vessel. The British armoured both Malta and Gibraltar to ensure the vital route to India through the Mediterranean and the Suez Canal. The fort was built in the shape of an irregular pentagon confined by a deep ditch. It has two levels, an underground structure where one can find the loading-chambers and a ground level with accommodation for the soldiers and machinery chambers. Both the gun and the Rinella Battery were restored. In 1996, Fort Rinella was opened to the public as an open-air museum. The gun was fired for the first time in 100 years on 21st November 2005 by the Chief Minister of Gibraltar. The gun is now fired once a year. In collaboration with Kottonera Foundation.​
 
Il-Forti Rinella hija batterija Vittorjana li nbniet mill-Ingliżi bejn l-1878 u l-1886 u hija waħda mill-erba' batteriji kostali li kien fihom kanuni Armstrong ta’ 100 tunnellata. Fil-fatt, ġewwa l-forti għadu jinstab wieħed minn żewġ kanuni ta’ 100 tunnellata Armstrong li għadhom jeżistu. Il-batterija tar-Rinella hija mqabbla mal-batterija ta’ Cambridge f’tas-Sliema li kien fiha kanun Armstrong ieħor ta’ 100 tunnellata. Madankollu, dan m'għadux jeżisti. L-Ingliżi ħassew il-ħtieġa li jkollhom dawn il-kanuni bħala reazzjoni għat-Taljani li fl-1873 bnew il-battalji Duilio u Dandalo bi 22 pulzier ta' armatura tal-azzar u 4 kanuni Armstrong ta' 100 tunnellata fuq kull bastiment. L-Ingliżi armaw kemm lil Malta kif ukoll lil Ġibiltà biex jiżguraw ir-rotta vitali lejn l-Indja mill-Mediterran u l-Kanal ta’ Suez. Il-forti nbena f'forma ta' pentagonu irregolari magħluq minn ħofra fonda. Huwa maqsum f’żewġ livelli, struttura taħt l-art fejn wieħed isib il-kmamar tat-tagħbija u fil-livell tal-art kien hemm akkomodazzjoni għas-suldati u kmamar tal-makkinarju. Kemm il-pistola kif ukoll il-Batterija tar-Rinella ġew restawrati. Fl-1996, il-Forti Rinella nfetaħ għall-pubbliku bħala mużew fil-beraħ. Il-kanun ġie sparat għall-ewwel darba f'100 sena fil-21 ta' Novembru 2005 mill-Kap Ministru ta' Ġibiltà. Illum il-ġurnata l-kanun jiġi sparat darba fis-sena. B’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera.