Sacred Family Square
Navigate Up
Sign In

Sacred Family Square

Location: Triq Patist Borda, Kalkara.

​The Holy Family Square is situated next to Rinella street and has a spectacular view of Kalkara Creek along with the main entrance of Kalkara and the bastions that surrounds it. In the past, the Holy Family Square was smaller than today, and it was known as the ‘Liver Square’ because the residents used to cook and sell livers in the square in order to collect money to fund the construction of the old Parish church belfry. During the Second World War the belfry was heavily damaged during an aerial bombing. As a result, the church was destroyed, and the belfry had to be demolished. Today, in the Holy Family Square one finds two monuments, one of them commemorates the victims of the Second World War and the other is a bust of the Maltese composer Mro. Lorenzo Gonzi who lived in Kalkara and composed various important compositions for Kalkara such as the Saint Joseph Antiphen and the band march ‘La Sacra Famiglia’. In collaboration with Kottonera Foundation.​

Il-Pjazza Sagra Familja tinsab ħdejn Triq ir-Rinella u għandha veduta spettakolari tax-Xmara tal-Kalkara flimkien mad-daħla ewlenija tal-Kalkara u s-swar li jdawruha. Fil-passat, il-Pjazza Sagra Familja kienet iżgħar mil-lum u kienet magħrufa bħala l-'Pjazza Fwied' għax ir-residenti kienu jsajru u jbigħu l-fwied fil-pjazza sabiex jiġbru l-flus biex jiffinanzjaw il-kostruzzjoni tal-kampnar il-qadim tal-knisja Parrokkjali. Matul it-Tieni Gwerra Dinjija il-kampnar tal-knisja sofra danni estensivi waqt bumbardament mill-ajru. Riżultat ta’ dan il-knisja ġiet meqruda u l-kampnar kellu jitwaqqa'. Illum fil-Pjazza Sagra Familja wieħed isib żewġ monumenti, wieħed minnhom iffakkar il-vittmi tat-Tieni Gwerra Dinjija u l-ieħor huwa bust tal-kompożitur Malti Mro. Lorenzo Gonzi li kien joqgħod il-Kalkara u kkompona diversi kompożizzjonijiet importanti għall-Kalkara fosthom l-Antifona ta’ San Ġużepp u l-Innu Marċ Sagra Familja’. B’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera.