Wied Għammieq Chapel and Cemetery
Navigate Up
Sign In

Wied Għammieq Chapel and Cemetery

Location: Wied Għammieq Chapel and Cemetery, Kalkara 

​From 9th June to 9th October 1837, Malta was fighting the Cholera epidemic which invaded the Floriana Elderly Hospice. In order to diminish the spread of this epidemic, the Health authorities evacuated all the hospitalized elderly into Fort Ricasoli. About 855 people were infected and died because of Cholera. Since this was a highly contagious disease the victims were buried in a field next to the fort. Sicilian prisoners were brought to Malta to bury the deceased in order to minimize the risk of locals contracting the virus.  In the years after, the devotion towards these souls increased as it is said that some of these victims were buried alive. In 1878, the victims’ remains were exhumed and reburied in a more respectful way. Furthermore, a monument with a cross was built to remember the victims of Cholera. Devotees from all over the country visited the cemetery every first Monday of the Month whilst in every November a pilgrimage was held that started from the Kalkara Parish church. In the 1950s a chapel was built in the centre of the cemetery so that devout visitors could have a sacred place in which they could pray. The design of the chapel was made by chevalier Vincenzo Bonello. In collaboration with Kottonera Foundation.
 
 
Mid-9 ta’ Ġunju sad-9 ta’ Ottubru tal-1837, Malta kienet qed tiġġieled l-epidemija tal-Kolera li invadiet id-dar tal-anzjani tal-Furjana. Biex jitnaqqas it-tixrid tal-epidemija, l-awtoritajiet tas-saħħa evakwaw il-pazjenti nfettati kollha u trasferewhom ġewwa l-forti Rikażli. Mat-855 persuna ġiet infettata u mietet bil-Kolera. Peress li din hija marda li tiġi trasmessa faċilment, il-vittmi ġew midfuna ġewwa għalqa ħdejn il-forti. Priġunieri Sqallin ġew miġjuba Malta biex jidfnu l-mejta, dan sar biex jitnaqqas ir-riskju lin-nies tal-lokal jiġu nfettati bil-marda. Fis-snin ta’ wara, id-devozjoni lejn dawn l-erwieħ kompliet tikber hekk kif jingħad li xi wħud mil-vittmi ġew midfuna ħajjien. Fl-1878, il-fdalijiet tal-vittmi ġew eżumati u midfuna mil-ġdid b’mod aktar rispettuż. Barra minn hekk, ġie mibni monument b’kurċifiss biex jiġu mfakkra l-vittmi tal-Kolera. Nies devoti mill-pajjiż kollu kienu jżuru iċ-ċimiterju kull l-ewwel Tnejn tax-xahar waqt li kull Novembru kien isir pellegrinaġġ li kien jibda mill-knisja parrokjali tal-Kalkara. Fis-snin ħamsin inbniet kappella f’nofs iċ-ċimiterju biex il-viżitaturi devoti ikollhom post sagru fejn ikunu jistu jitolbu. Id-disinn tal-kapella ġie ddisinjat mil-kavallier Vincenzo Bonello. B’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera.​