Projects and Activities
Navigate Up
Sign In

Projects and Activities


 


 


DIPARTIMENT TAL-INFORMAZZJONI DEPARTMENT OF INFORMATION MALTA

              Press Release             

 

PR191324                                                                                                                    14.06.2019

 

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, KULTURA U GVERN LOKALI

 

Imnedija wirja informattiva dwar sejbiet arkeoloġiċi

 

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici għadu kif fetaħ wirja ta’ jumejn organizzata mis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, li taqa’ fi ħdan il-Ministeru għall- Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Din il-wirja ta’ natura informattiva tħares lejn l-arkeoloġija u l- proċess tagħha, is-sejbiet arkeoloġiċi u l-metodi użati.

 

Waqt it-tnedija, il-Ministru stqarr li, “grazzi għal inizjattivi ta’ din is-sura, qed nibdew proċess li bis- saħħa tiegħu qed inkomplu nedukaw u nipprovdu aktar informazzjoni lill-pubbliku dwar l-istorja u l- wirt tagħna. Din il-wirja tħares lejn skoperti li saru minn arkeoloġisti u jkomplu jitfgħu dawl u jipprovdu aktar informazzjoni fuq il-passat tagħna. Bħala gvern aħna impenjati biex nagħmlu l- kultura u l-wirt tagħna aktar aċċessibbli u permezz ta’ din il-wirja qed nagħtu l-opportunità lill- pubbliku biex jara l-proċess ta’ meta jinstab oġġett ta’ valur storiku u l-proċess li jgħaddi minnu qabel ma dan jiġi esibit f’mużew.”

 

Il-wirja hija wkoll opportunità tajba biex jiġi sottolineat ix-xogħol arkeoloġiku lil hinn mill- mużewijiet u tinkludi wkoll elementi varji tax-xogħol li jsir fil-proċess arkeoloġiku, speċjalment mill- mument li jinstabu dawn l-oġġetti. L-oġġetti normalment ma jkollhomx indikazzjoni ta’ min kienu, għalxiex kienu jintużaw u għala nstabu hemm u jkunu miksija trab jew tajn. Il-wirja qed tgħin ukoll biex jintefa’ dawl fuq ix-xogħol arkeoloġiku minħabba li fdalijiet ta’ din is-sura jiġu skavati b’mod xjentifiku b’tekniċi speċifiċi. Dawn imbagħad jiġu dokumentati u mħarsa mis-Sovrintendenza biex issir ir-riċerka meħtieġa biex l-oġġett jiġi konservat u eventwalment ippubblikat.

 

Il-wirja tifforma part mill-inizjattiva ‘Jiem l-Arkeoloġija fl-Ewropa’, li bdiet fi Franza fl-2010 biex tippromwovi aktar ix-xogħol li jsir minn entitajiet li jieħdu ħsieb l-arkeoloġija, biex tingħata idea dwar xiex inhu x-xogħol arkeoloġiku filwaqt li hija opportunità biex tingħata informazzjoni lill- pubbliku dwar is-sejbiet u l-kunċetti arkeoloġiċi.

 

Il-wirja ‘Jiem tal-Arkeoloġija fl-Ewropa’ qed tittella’ f’Bieb il-Belt, il-Belt Valletta fl-14 u fil-15 ta’ Ġunju.

 
 Attachments: photos                                                                                                   Page: 1 of 1

3, CASTILLE PLACE, VALLETTA VLT 2000 Tel +(356) 2200 1700 Fax +(356) 2200 1775

press.releases@gov.mt www.doi.gov.mt

 

​ 

1 Re-Size.png 
 
 

 Re-Size 2.png
 


 

 

Contact Information


Superintendence of Cultural Heritage
173,
St Christopher Street,
Valletta, Malta, VLT2000
 
Telephone
+356 23950000

Email
 
Website