Navigate Up
Sign In

Dettalji ta' Kuntatt

Ministru
Onor. Jose Herrera


Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gven Lokali
Indirizz: 30, Triq it-Teżorerija
Valletta VLT 1410

Imejl: 
jose.herrera@gov.mt​
Tel: +356 23346300​​

Segretarju Permanenti
Ms Joyce Dimech

Ministry for National Heritage, the Arts and Local Government
Address: 30, Old Treasury Street
Valletta VLT 1410​

Tel: +356 2200 1330

Director Corporate Services
Ms Bernadette Ellul Felice

Ministry for National Heritage, the Arts and Local Government
Address: 21, Chateau de la Ville, Archbishop Street
Valletta VLT 1443

Tel: +356 2567 4305

Diviżjoni tal-Gvern Lokali
Direttur Generali
Sinjur Natalino Attard
Indirizz: 26, Triq l-Arċisqof, Valletta
Valletta, VLT 1116

   
Imejl:  natalino.attard@gov.mt
Tel: +356 2247 8420

Dipartiment għall-Gvern Lokali - Moniteraġġ u Sapport
Direttur
Sinjur Christopher Galea
Indirizz: 26, Triq l-Arċisqof, Valletta
   
Imejl:  christopher.galea@gov.mt
Tel: +356 2200 2308

Direttorat għall-Gvern Lokali - Implimentazzjoni tal-Istrateġija u Politika
Direttur
Sinjura Marisa Pisani
Indirizz: Bini tal-Gvern Lokali, Triq il-Gvern Lokali, Marsa
   
Imejl:  marisa.pisani@gov.mt


Direttorat tal-Kultura
Direttur tal-Kultura
Sinjur Mario Azzopardi
Indirizz: Chateau de la Ville, Triq l-Arċisqof
Valletta
   
Imejl:  mario.d.azzopardi@gov.mt
Tel: +356 2567 4201

Direttorat tar-Restawr
Direttur
Sinjur Norbert Gatt
Indirizz: Ospizio, Triq Joseph J. Mangion,
Floriana
   
Imejl: norbert.gatt@gov.mt
Tel: +356 2292 7481​