Dettalji ta' Kuntatt
Navigate Up
Sign In

Dettalji ta' Kuntatt

Ministru
Onor. Jose Herrera


Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gven Lokali
Indirizz: 30, Triq it-Teżorerija
Valletta VLT 1410

Imejl: 
jose.herrera@gov.mt​
Tel: +356 2334 6300​​

Segretarju Permanenti
Sa. Joyce Dimech

Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gven Lokali
Indirizz: 55A, Transcontintental House, Triq Żakkarija
Valletta VLT 1130Direttur (Strateġija u Appoġġ)
Sinjur Alistair Paul Borg

Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gven Lokali​
Indirizz:  55A, Transcontinental House, Zachary Street,
Valletta VLT 1443


Direttur għas-Servizzi Korporattivi
Sa. Bernadette Ellul Felice

Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gven Lokali​
Indirizz: 21, Chateau de la Ville, Triq l-Arċisqof
Valletta VLT 1443Direttur Żvilupp ta​' Politika u Implimentazzjoni ta' Programmi (PDPI)
Sa. Sandra Hili Vassallo
Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gven Lokali​
Indirizz: 21, Chateau de la Ville, Triq l-Arċisqof
Valletta VLT 1443

Tel: +356 2558 4992

Dipartiment tal-Informazzjoni Teknoloġika (IMU)
Kap tal-Informazzjoni Teknoloġika (CIO)
Sur Donald ​Mangion

Palazzo Spinola Business Centre, sular numru 3, 
Triq San Kristofru, Valletta

Imejl:  donald.mangion@gov.mt
Telefown: +356 2247 9982​​


Kap (Operattivi tat-Teknologija' ta' l-Informatika)
Sinjur Sean Mahoney

Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gven Lokali​
Indirizz: 21, Chateau de la Ville, Triq l-Arċisqof
Valletta VLT 1443

Tel: +356 2558 4960

Diviżjoni tal-Gvern Lokali
Direttur Generali
Sinjur Natalino Attard
Indirizz: 26, Triq l-Arċisqof
Valletta VLT 1116

   
Imejl: natalino.attard@gov.mt
Tel: +356 2205 2300

Dipartiment għall-Gvern Lokali - Moniteraġġ u Sapport
Direttur
Sinjur Christopher Galea
Indirizz: 26, Triq l-Arċisqof
Valletta VLT 1116
   
Imejl:  christopher.galea@gov.mt
Tel: +356 2205 2308

Direttorat għall-Gvern Lokali - Implimentazzjoni tal-Istrateġija u Politika
Direttur
Sinjura Marisa Pisani
Indirizz: Bini tal-Gvern Lokali, Triq il-Gvern Lokali
Marsa MRS 3000

Imejl: marisa.pisani@gov.mt


Direttorat tal-Kultura
Direttur tal-Kultura
Sinjur Mario Azzopardi
Indirizz: Chateau de la Ville, Triq l-Arċisqof
Valletta VLT 1443
   
Imejl: mario.d.azzopardi@gov.mt
Tel: +356 2558 4968

Direttorat tar-Restawr
Direttur
Sinjur Norbert Gatt
Indirizz: Ospizio Complex, Triq Joseph J. Mangion
Floriana FRN 1830
   
Imejl: norbert.gatt@gov.mt
Tel: +356 2223 6500​