Explore Malta
Navigate Up
Sign In

Explore Malta

eXplore Malta App.png


Kurjuż dwar is-siti storiċi ta’ Malta? Il-missjoni wara ‘Explore Malta’ hi sabiex tgħin lil-user jiskopri mużewijiet, monumenti, postijiet storiċi, u siti oħra ġewwa Malta.  L-app hija maħsuba sabiex tipprovdi informazzjoni dwar dawn is-siti storiċi, kemm għal nies lokali, kif ukoll għal-barranin.

Hawn taħt hawn lista ta’ Punti ta’ Interess li jinsabu f’kull lokalità.

1. Bormla 

Wirt Bir Mula (Mużew)
Pjazza Borml
Knisja Immakulata Kunċizzjoni             
'Notre Dame Gate' 
Pjazza Paolino Vassallo
Knisja ta' Santa Tereża​
Kapella San Ġwann Almonier
Konservatorju ta’ San Ġużepp
Knisja u Monasteru ta’ Santa Margerita
Knisja ta' San Pawl
Il-Monument tal-Vittmi tal-Gwerra

2. L-Isla 
Pjazza 4 ta' Settembru
Bust ta' Juan Batista Azopardo
Bażilika tal-Madonna tal-Vito
rja
Arloġġ tal-Baċir
Forti San Mikiel
Ġnien tal-Gardjola
Pjazza George Mitrovich
Ospizju għall-Anzjani u Kapp
ella
Statwa ta' Ġesu Redentur
Kottonera Foundation
Knisja ta' San Ġiljan
K​nisja ta' San Filep (Porto Salvo)
 

3. Il-
Birgu
Berġa tal-Ingilterra
Berġa ta' Franza                        

Mużew tal-Knisja tal-Birgu                    
Knisja tal-Lunzjata 
Port Couvre
Pjazza tal-Vitorja
Prijorjat Dumnikan
Forti Sant Anġlu
​Infermerija Mqaddsa
Malta at War Museum
Niċċa tal-Bojja – Kurċifiss (Pjazza)
Knisja Santa Skolastica
Siculo - Bini Norman
Knisja San Filippu
Kavallieri ta’ San Ġwann
Kavallieri ta' San Ġakbu
Knisja Kolleġġjata San Lawrenz
Iż-Żona Collachio
Il-Palazz tal-Inkwiżitur
Il-Mużew Marittimu
Monument tal-Vittorja tal-Assedju l​-Kbir​

 

4.​ Il-
Kalkara
Esplora
Fort Ricasoli
Fort Rinella
Pjazza Familja Mqaddsa                              
Ċimiterju tal-Lhud
Mużew Militari (Forti Rinella)
Royal Navy Hospital Bighi
​Pjazza tal-Arċisqof Gonzi
Knisja tal-Kandru ta' Santa Barbara Kapuccini

Knisja Parrokkjali San Ġużepp
Il-Kappella tas-Salvatur
Villa Bighi
Villa Portelli
Kappella u Ċimiterju ta’ Wied Gammieq

​​Logo.png

Niżżel l-applikazzjoni minn hawn:

  Google Play (Android)
  App Store (iOS)