Mobile Apps
Navigate Up
Sign In

Mobile Apps

Kultura Malta

 
Kultura Malta hija l-mobile app uffiċjali dwar avvenimenti kulturali organizzati minn entitajiet pubbliċi madwar Malta u Għawdex. Il-kalendarju huwa dejjem aġġornat u l-utent jista’ jara l-attivitajiet disponibbli b’mod kronoloġiku jew jagħżel skond id-data u l-kategorija. Informazzjoni dettaljata dwar kull avveniment tinkludi min hu l-organizzatur, id-dati, prezzijiet, post u l-udjenza fil-mira. L-utent jista’ jissottoskrivi fl-avvenimenti li jinteressawh u b’hekk jirċievi kull notifika dwarhom. Hemm ukoll l-għażla li wieħed jista’ jibgħat kummenti dwar l-avveniment lill-organizzaturi mill-mobile app stess.