Tenders
Navigate Up
Sign In

Tenders

​​Tenders jew Espressjonijiet ta' Interess maħruġa minn dan il-Ministeru ser ikunu ppubblikati f'din il-paġna.

​​Call for Architect  Perit.pdfCall for Architect.pdf - Tmiem għas-sottomissjonijiet 18 ta' Mejju 2020.
​​
 


Dettalji ta' kuntatt:

 Ministeru għal-Wirt Nazzjonali, Arti u Gvern Lokali
30, Triq it-Teżorerija
Il-Belt Valletta


 Telephone
+356 25584900