Navigate Up
Sign In

Il-Ministru

 
ONOR. MINISTRU DR. OWEN BONNICI
 
 
Bħala soċjo-demokartiku b'konvinzjoni, Owen Bonnici jemmen fil-bżonn li jimplimenta aġenda progressiva, b'metodi moderati, bil-għan li jtejjeb il-livell tal-għajxien ta' kull ċittadin Malti u Għawdxi f'qafas Ewro-Mediterranju.

Dr Bonnici ġie elett għall-Parlament fl-2008 mit-tielet distrett elettorali, li huwa magħmul mir-residenti tal-bliet tal-Fgura, Marsaskala u Żejtun. Wara li serva bħala kelliem tal-Oppożizzjoni għaż-Żgħażagħ u Kultura u sussegwentement għall-Edukazzjoni Ogħla, Università, Riċerka u Kultura, ġie elett fl-elezzjoni ġenerali tal-2013. F'Marzu 2013, il-Prim Ministru Joseph Muscat ħatru Segretarju Parlamentari responsabbli għall-Ġustizzja fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. F'Marzu 2014 ġie maħtur Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.

Qabel ma hu ġie elett fil-Parlament, huwa serva fil-Kunsill Lokali ta' Marsaskala għal ħames snin, l-ewwel bħala Kunsillier u mbagħad bħala Viċi Sindku, u bħala membru elett tal-Kunsill Eżekuttiv Laburista (2004-2008). Huwa pparteċipa f'numru ta' konferenzi u seminars fuq livell tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari dwar il-Kultura u l-Ambjent, u ġie elett, fl-età ta' 23 sena mill-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, sabiex jikkontesta l-ewwel elezzjonijiet Ewro-Parlamentari hekk kif Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea.

Bħala professjoni Dr Bonnici huwa Avukat. Huwa kompla l-istudji tiegħu billi kiseb diploma fil-Ġurisprudenza Kanonika (2005) mit-Tribunal Ekkleżjastiku Metropolitan.

Huwa wkoll Teaching Associate fi ħdan il-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta.

Dr Bonnici għandu interess speċjali fil-letteratura u l-arti, il-mużika u l-isports. Huwa stess kiteb u ppubblika materjal letterarju bil-lingwa Maltija kif ukoll diversi artikli dwar affarijiet kurrenti fil-midja lokali. Dr Bonnici hu missier u għandu tifla, Ema. 

DETTALJI TA' KUNTATT:


Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
123,
Triq Santa Luċija,
Valletta, Malta
 
Telefown

Imejl
 
Sit
​​