Il-Ministru
Navigate Up
Sign In

Il-Ministru

Dr. José A. Herrera, Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali


Dr José A. Herrera huwa membru tal-gvern Malti. Huwa avukat u serva bħala Membru tal-Parlament għal 20 sena.

L-Onor. Herrera kien maħtur Ministru tal-Ambjent, l-Iżvilupp Sostenibbli u t-Tibdil fil-Klima f’April 2016.

Huwa kien maħtur qabel bħala Segretarju Parlamentari għall-Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku f’April 2014 u Segretarju Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali f’Marzu 2013 mill-Prim Ministru ta’ Malta, Dr Joseph Muscat, wara r-rebħa tal-elezzjoni tal-Partit Laburista.

L Onor. Dr. José A. Herrera twieled fis-16 ta’ Novembru 1961 f’Tas Sliema.  Huwa iben l-Imħallef Joseph Alexander Herrera u Marguerite, nee Galea.  Huwa kien edukat f’St Aloysius College u gradwa mill-Università ta’ Malta bħala Nutar Pubbliku fl-1985 u mbagħad bħala Avukat fl-1986.

Għal 27 sena l-Onor. Herrera pprattika l-professjoni tiegħu bħala avukat, kellu uffiċċju legali, li jispeċjalizza fil-liġi kriminali.

Huwa involva ruħu kmieni fil-politika. L-Onor. Herrera serva bħala membru u, aktar tard, bħala Assistant Segretarju Ġenerali tal-Kunsill Repreżentattiv tal-Istudenti l-Università.

Ġie elett għall-ewwel darba li kien il-Parlament fl-1996, bħala kandidat tal-Partit Laburista fl-1 distrett. Huwa rritorna għal kull elezzjoni ġenerali minn dak iż-żmien ‘l hawn.

L-ewwel rwol tiegħu fuq bank ta’ quddiem kien bħala kelliem għall-ħaddiema tal-Bank Ċentrali, is-Servizzi Finanzjarji u l-Affarijiet Marittimi.  Kien membru tal-Kumitat Konġunt ta’ Malta u tal-UE bejn l-1996 u l-1998, kif ukoll membru tal-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Barranin u l-Affarijiet Ewropej.  Kien ukoll membru tal-Grupp Eżekuttiv tal-Partit Laburista, fejn irrappreżenta l-Grupp Parlamentari.  Matul il-leġiżlatura tal-2008 – 2013, l-Onor. Herrera serva bħala Shadow Minister għall-Ġustizzja u pparteċipa b’mod attiv bħala membru tal-Kumitat għar-Ratifika tal-Leġiżlazzjoni.

Matul il-karriera politika tiegħu, huwa attenda għal diversi konferenzi internazzjonali, u kien fl-ewwel grupp ta’ Membri Maltin tal-Parlament biex jieħu sehem f’sessjoni preliminari tal-Parlament Ewropew, li saret fi Strasburgu.

Il-Ministru José Herrera huwa miżżewweġ ma’ Alexandra, nee Camilleri Ellul Bonici, u flimkien għandhom żewġt itfal, Miguel u Martina. ​​​
​​​​

DETTALJI TA' KUNTATT:


Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali
30,
Old Treasury Street
Valletta
 
Telefown

Imejl
 
Sit
​​