Navigate Up
Sign In

Contact icon Direttorat tal-Kultura

Chateau de La Ville, 
Triq l-Arċisqof
il-Belt Valletta


phone icon Telefown
+356 2558 4970

email icon Imejl

 Websajt

​​Pjazza Teatru Rjal

​​Teatru Manoel

Pjazza Teatru Rjal
Teatru Malta

 ​​

Skema ta 'Appoġġ Post-Pandemiku għall-Wirt Kulturali

L-għan dan il-fond huwa li jgħin lill-organizzazzjonijiet jirkupraw mill-impatt ekonomiku ta' COVID-19 u biex jiżguraw il-vijabilità finanzjarja fil-futur. Il-fond se jkollu żewġ flussi u l-benefiċjarji jistgħu japplikaw għaż-żewġ flussi jew separatament jew jadottaw approċċ aktar integrat

Il-Linji Gwida għandhom japplikaw mill-15 ta 'April 2021 u sakemm ma jiġux riveduti jew aġġornati għandhom jibqgħu fis-seħħ sal-14 ta' April 2023.


Id-data sa meta jistgħu jiġu mibgħuta l-applikazzjonijiet hi estiża għat-13 ta’ Mejju 2021.​


'Quicklinks'

- Linji ta' Gwida w Regolamenti

Formola ta' Applikazzjoni​ 

----------------------------------------------------​----

WondersOfMalta_banner_282.png

Strategy for Cottonera 

advert_OnlineConsultation.jpg  





​ ​​​​​​​