Direttorat tal-Kultura
Navigate Up
Sign In

Direttorat tal-Kultura

Id-Direttorat tal-Kultura ġie stabbilit biex jiżgura li r-rwol ta' governanza tal-Ministeru responsabbli għall-kultura jiġi moqdi b'mod effiċjenti u malajr kemm jista jkun, u li kwistjonijiet importanti li jaffettwaw is-settur jingħaddu għall-attenzjoni tal-awtoritajiet politiċi u amministrattivi kompetenti.

Ir-responsabbiltajiet ewlenin tad-Direttorat huma kif ġej:

a. Provvista ta' politika, direzzjoni u pariri dwar l-arti, il-wirt, u l-awdjoviżivi;


b. immaniġġjar ta 'żewġ programmi relatati mal - kultura, l - arti u l - industriji kreattivi, jiġifieri il-Culture Pass u l-Skema ta' Diġitizzazzjoni taċ-Ċinema;


ċ. it-tħejjija ta' kontribuzzjonijiet għal dibattitu u diskussjoni pubblika;


d. jikkoordina mal-entitajiet u l-partijiet relevanti dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mas-setturi kulturali u kreattivi ta' Malta;

Contact icon Direttorat tal-Kultura
Chateau de La Ville, 
Triq l-Arċisqof
il-Belt Valletta


phone icon Telefown

email icon Imejl

 Websajt