Navigate Up
Sign In

Għamel Kuntatt


Ministeru għall- Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali
Ministru: Dott José A Herrera LLD, MP 

Indirizz: 30,
Triq it-Tezorerija,
Il-Belt Valletta, VLT 1410

Imejl: jose.herrera@gov.mt
Telefown: +356 2558 4900


Segretarju Permanenti

Sur Joseph Camilleri
Imejl: joseph.b.camilleri@gov.mt

 ​ 

 Direttorat tal-Kultura
21, Chateau de la Ville,
Triq l-Arċisqof, 
il-Belt Valletta, Malta.
 
 
 
 
 
 
   Ara mappa

 Telefown: +356 2567 4330
 Imejl: culture@gov.mt
 

ENTITAJIET tal-KULTURA:

_____________________________________________________________________​

 
 Pjazza Teatru Rjal
Casa Cassar,
Triq il-Vittorja,
il-Belt Valletta,  VLT 1050​,   Malta.

 Telefown: +356 2247 8100
Żur il-Paġna 
_____________________________________________________________________
 
 Teatru Manoel 
115, Triq it-Teatru l-Antik, 
il-Belt Valletta, VLT 1426​, Malta.
 
 Telefown:  +356 21222 618 
Żur il-Paġna 
_____________________________________________________________________
 
 L-Orkestra Filarmonika ta' Malta
1, Triq John Lopez, 
Furjana, FRN1400, Malta
 
 Telefown: +356 2124 4473
Żur il-Paġna 
_____________________________________________________________________
 
 Il-Kunsill Malti għall-Arti
Casa Scaglia 16, 
Triq Mikiel Anton Vassalli, 
il-Belt Valletta, VLT 1311. Malta. 

 Telefown:  + 356 2339 7000
Żur il-Paġna
_____________________________________________________________________
 
 Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta
The Exchange Buildings, 
Triq Repubblika, 
il-Belt Valletta, VLT 1117. Malta

 Telefown: +356 2124 2018
Żur il-Paġna 
_____________________________________________________________________
 
 Zfin Malta
Dar il-Mediterran għall-Konferenzi 
Triq l-Isptar, 
il-Belt Valletta, VLT 1645, Malta​.

 Telefown: +356 20994532

​​